28 listopada 2014 FML Nowa rozpoczęła nowy etap działalności opierając się na solidności i najwyższej jakości produkowanych wyrobów. FML Nowa kontynuuje 40 letnią tradycję i bez zmiennie jest liderem w produkcji wózków i ciągników akumulatorowych.

W związku z niepokojącym nas faktem wykorzystywania marki naszych wyrobów chcielibyśmy stanowczo odnieść się do zaistniałej sytuacji. Oświadczamy także, iż wszelkie niezbędne dokumenty, jakie wymagane są wraz z dostawą wózka akumulatorowego tj. dokumentacja techniczno-ruchowa, katalog części zamiennych, deklaracja zgodności CE oraz karta gwarancyjna są nieodłączną własnością FML Nowa Sp. z o.o.. Kopiowanie i wykorzystywanie tych dokumentów przez inne firmy jest działaniem wbrew woli i wiedzy właściciela.

W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia bezprawnego wykorzystania nazwy FML Nowa Sp.z o.o. podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wobec wszelkich nieuczciwych podmiotów.