Strona główna Finansowanie

W ramach współpracy między FML a Raiffeisen Leasing finansujemy oraz ubezpieczamy nasze produkty.

Oferta jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności oraz branży, pragnących się rozwijać. Dzięki nam szybko i łatwo sfinansujesz inwestycje, bez konieczności angażowania środków własnych.


 

Atuty
 • nieograniczona maksymalna wartość transakcji
 • leasing operacyjny, finansowy, zwrotny oraz pożyczka inwestycyjna
 • okres leasingu - od 24 do 72 miesięcy lub od 6 miesięcy w przypadku leasingu finansowego
 • możliwość finansowania nawet do 90% wartości przedmiotu
 • finansowanie maszyn i urządzeń zakupionych za granicą
 • możliwość skorzystania z dodatkowych programów UE (EIB, CIP, RSI)
 • szybki proces finansowania - wystarczy tylko wniosek i oświadczenie
 • elastyczne warunki umowy - możliwość negocjacji
 • płatności dostosowywane indywidualnie do Klienta
 • wysoka jakość obsługi Klienta - każdemu Klientowi przydzielamy Opiekuna Klienta

 

Najkorzystniejsza forma finansowania:
 • wpłata początkowa od 10%
 • okres leasingu 24-72 miesięcy lub od 6 miesięcy w przypadku leasingu finansowego
 • nieograniczona maksymalna wartość przedmiotu
 • leasing operacyjny i finansowy, zwrotny oraz pożyczka inwestycyjna
 • finansowanie w walutach: PLN, EUR
 • rodzaje opłat: równe, sezonowe, malejące
 • wartość końcowa zależna od okresu umowy
 • możliwość negocjowania indywidualnych warunków
Ubezpieczenie - atrakcyjna oferta w pełnym zakresie

Wszechstronna, atrakcyjna oferta dodatkowych produktów ubezpieczeniowych:

 • możliwość skorzystania ze specjalnych warunków ubezpieczenia
 • HILIFE - ubezpieczenie spłaty rat na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy

 

Główne korzyści leasingu w porównaniu do kredytu:
 • szybki i łatwy dostęp do finansowania - wymagania wobec Korzystającego są zwykle łagodniejsze niż w odniesieniu do Kredytobiorcy
 • leasing nie obciąża zdolności kredytowej, nie powoduje wzrostu zadłużenia Korzystającego
 • niższe koszty związane z brakiem konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń
 • możliwość ustalenia elastycznego okresu umowy i struktury płatności
 • optymalizacja korzyści podatkowych
 • niższa cena zakupu dóbr inwestycyjnych dzięki programom vendorowym oraz rabatom wynegocjowanym przez finansującego (leasingodawcę)
 • szybki proces decyzji dotyczącej leasingu i krótki okres oczekiwania na przedmiot leasingu w porównaniu z długimi procedurami przyznawania kredytu
 • jeżeli Korzystający ma problemy za spłatą rat leasingowych, istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot
 • rejestracja i ubezpieczenie pojazdu po stronie finansującego

Rodzaje leasingu


Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest to rodzaj leasingu, w którym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest w księgach finansującego; wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (Leasingobiorcy), a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową.

Korzyści:

 • poprawienie płynności finansowej
 • finansowanie do 100% środka trwałego
 • niższy koszt kapitału (przy uwzględnieniu korzyści podatkowych)
 • płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszając podstawę opodatkowania
 • płatności leasingowe dopasowane do założeń budżetowych Korzystającego
 • możliwość kontroli środków trwałych przez Korzystającego poprzez przedłużenie umowy lub podpisanie nowej
Leasing finansowy

Leasing finansowy zapewnia swobodę w ustalaniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego. Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych.

Korzyści:

 • podatkowe - amortyzacja oraz odsetki (stanowią koszt uzyskania przychodu)
 • leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu
 • źródło finansowania średnio- i długoterminowych inwestycji
 • finansowanie do 100% środka trwałego
 • poprawa płynności finansowej
 • raty leasingowe dopasowane do wymagań budżetowych Klienta
Leasing zwrotny

Leasing zwrotny stanowi szczególny rodzaj leasingu zarówno operacyjnego jak i finansowego. Posiadacz sprzętu sprzedaje go firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki obrotowe na inne cele, a następnie ten sam sprzęt bierze w leasing, dzięki czemu może go dalej używać i czerpać z niego pożytki. W wyniku takiej operacji, nie ma konieczności transportu sprzętu od dostawcy do Klienta, gdyż cały czas pozostaje on u Klienta - Korzystającego.

Korzyści:

 • uwolnienie kapitału
 • możliwość zmniejszenia wysokości zobowiązań podatkowych
 • możliwość przeniesienia przewidywanych strat na przyszłe okresy, podatkowe
 • wzrost wskaźników tzn. zwrot na aktywach (ROA) oraz zwrot na kapitale (ROE)
 • dodatkowe źródło finansowania o pomniejszonym koszcie dzięki korzyściom podatkowym

Wybrane fragmenty naszej oferty