Polityka prywatności

separator-hr

PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA MASZYN LEŻAJSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Użytkownikom swoich usług prawa w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Publikujemy niniejszą Politykę Prywatności celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszego Serwisu internetowego https://fml.com.pl/ua/

I

Administratorem Danych jest Przedsiębiorstwo Fabryka Maszyn Leżajsk sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku przy ul. Hutniczej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000433287.

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem, Administrator prowadzi kontaktowy adres mail:. sekretariat@fml.com.pl/ua

II

W naszym Serwisie internetowym zbieramy dane w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu mail i numeru telefonu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym.

 

Podczas Twojej aktywności w Serwisie internetowym zbierane są następujące dane: czas wizyty, historia przeglądania naszej strony, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce. Dane te zbieramy wyłącznie w celu lepszego dopasowania naszego serwisu www, do potrzeb Klientów.

III

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych

IV

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody na ich przetwarzanie/przechowywanie, do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia;
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy;
 • w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

V

Każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

Prawa te realizowane są za pośrednictwem adresu mail wskazanego w punkcie I

VI

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, między innymi: dostawcom usług informatycznych i kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

VII

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

VIII

 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r.